Bevezető

A Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerében regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról, a felhasználók jogáról és jogorvoslati lehetőségéről. A Strucc Futóklub mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatokat a sporteseményekre jelentkező természetes személyek (továbbiakban: Érintettek) minden esetben önszántukból, saját akaratukból adják meg az Adatkezelőnek.

Adatkezelő adatai

Név: Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Bokréta u. 26.
Nyilvántartási szám: 08-02-0061786
Adószám: 18982112-1-08
e-mail-cím: struccfutoklub@gmail.com
Honlap: https://struccfutoklub.hu

Adatkezelés jogalapja

Versenyeinkre való nevezésével az Érintett szerződést köt a Strucc Futóklubbal meghatározott szolgáltatások teljesítésére. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, azaz a verseny lebonyolítása. Ezek az adatok az online nevezési rendszerben történő nevezés során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. Az adatkezelési hozzájárulást az Érintett nevezésének leadásával, a Versenykiírás, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával teszi meg.

Adatkezelés célja

  A személyes adatok felvétele és kezelése kizárólag versenyszervezéshez, sportszolgáltatáshoz kapcsolódóan a következő célokból történik:
 • versenyzők azonosítása és nyilvántartása a nevezésének rögzítésekor
 • versenyzők tájékoztatása, értesítése
 • rajtlisták, eredménylisták készítése
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a regisztráció elküldésétől a cél megvalósulásáig megőrzi, illetve mindaddig, amíg tevékenysége fennáll.

Adatok továbbítása

A személyes adatokat kizárólag a versenyidő mérésére szerződött cég részére továbbítja az Adatkezelő, a sporteseményen résztvevők beazonosításához és rangsorolásához szükséges mértékben.

Adatok tárolása, adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adattovábbítási nyilatkozat, OTP SimplePay rendszerén történő fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület 9200 Mosonmagyaróvár Bokréta u. 26. adatkezelő által a struccfutoklub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, email címe, postai címe, telefonszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Versenyzőkről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), számviteli nyilvántartásokhoz használjuk. A nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat az Adatkezelő opcionálisként jelöli meg.

A pólóméretet ill. lábméretet azért kitöltendő, hogy az adott verseny juttatásaként a megfelelő méretű pólót, zoknit stb. kapják a résztvevők.

Rajt- és eredménylisták

A sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, rajtszámát, születési évét, lakóhelyét (csak település), és nemét. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, az abszolút és kategórián belüli helyezést is tartalmazza.

Az Érintettek a versenyre való nevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

  E-mail küldés
 • az online nevezési rendszerben történt sikeres vagy sikertelen nevezésről,
 • a versennyel kapcsolatos tudnivalókról,
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.
 • tájékoztató jellegű értesítés a következő években megrendezésre kerülő versenyekről

  SMS küldés
 • versenyt teljesítőknek befutást követően az időeredmény közlésére, amennyiben a versenyző nevezéskor megadta mobil telefonszámát az előírt formátumban

A fent említett üzenetek az Adatkezelő szolgáltatásának részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldi.
Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet a Strucc Futóklub nem küld.

Tájékoztatás az Érintett jogairól

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen a személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását.

Adatok törlése

Érintett a jogszabály alapján bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelő adatbázisából, online nevezési rendszeréből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása után is tárolhat olyan adatokat, amelyek jogi kötelezettségének teljesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettsége közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség.

Cookie-k használata a weboldalon

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal az Adatkezelő számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-kat) használ az ismétlődő felhasználó azonosítására, de a cookie-ban nem tárol személyes információt - például nevet vagy e-mail címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Érintett számítógépének merevlemezén tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte. A cookie-k nem használhatók fel kémkedésre vagy illetéktelen információszerzésre, hiszen a webszerverek csakis azokat az adatokat olvashatják fel a cookie-ból, amiket ők maguk írtak bele (tehát már eleve rendelkeztek vele, mert pl. a felhasználó megadta nekik).

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a felhasználó saját böngészőjében
 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A webböngésző úgy is beállítható, hogy üzenettel tájékoztasson a cookie-k elhelyezésekor, illetve megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha nincs engedélyezve a cookie-k használata, a weboldal akkor is teljes funkcionalitású marad.

Jogorvoslati lehetőség

Az Érintett jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu